Consumuri energetice

Efectul factorilor climatici asupra clădirilor

Efectul factorilor climatici asupra clădirilor

Pierderile şi aporturile de căldură ale clădirilor pot fi studiate în funcţie de parametrii climatici exteriori consideraţi cu:
a)- valori instantanee, caracteristicile fiind dinamice şi regimul termic variabil;
b)-valori  constante,  caracteristicile  fiind  statice  şi  regimul  termic
permanent (staţionar).

Pierderile de căldură ale clădirilor provin din:
–   fluxurile de căldură sensibilă generate de diferenţe de temperatură, numite fluxuri prin transmisie;
–   fluxuri de  masă pătrunse în  clădire ca  urmare a  infiltraţiilor şi  a schimburilor de aer pentru menţinerea condiţiilor igienico-sanitare, purtătoare de căldură sensibilă şi latentă.

Diferenţele de temperatură, presiune şi umiditate dintre exterior şi interior generează fenomene de transport de energie şi masă, sub forma fluxurilor de căldură, de aer şi de vapori, astfel:
a)   t1 ≠ t2 →∆t → q – flux de căldură → t1 = t2
b)  p1 ≠ p2 →∆p  → m – flux de masă → p1 = p2
c)   w1 ≠ w2 →∆w  → g – flux de vapori → w1 = w2

 Figura 1 Structura fluxurilor termice într-o clădire

Consumuri energetice

1-radiaţie solară directă; 2-radiaţie solară reflectată de mediul exterior; 3-radiaţie solară reflectată şi absorbită de seră; 4-flux de căldură transferat prin radiaţie la interior; 5-flux de căldură transferat prin convecţie; 6-flux de căldură şi masă; 7-flux de căldură prin transmisie spre sol; 8-flux de căldură prin radiaţie în seră; 9-flux de căldură prin convecţie în seră; 10-flux de masă prin pereţi interiori; 11-flux de căldură prin transmisie prin pereţi interiori; 12-flux de masă prin casa scării; 13-zonă de stratificare termică; 14-flux de căldură prin transmisie prin peretele serei; 15-flux de vapori prin peretele serei; 16-flux de masă prin perete exterior; 17-flux prin transmisie prin perete exterior; 18-flux de căldură prin banda de contur; 19-flux de căldură prin convecţie şi radiaţie la nivelul acoperişului.